đţńÝűň ýÓ˝ŰÓ - ˝ň˛Ř šÓßţ˛ű ţß ÓÔ˛ţýţßŔŰň

Open group