ź╚═ĐĎđË╠┼═Ď-╬đËĂ╚┼╗ ╬Ď─┼╦ ╬đËĂ╚┼, ¤┼đ╠▄

Open group