ź╚═ĐĎđË╠┼═Ď-╬đËĂ╚┼╗ ╬Ň╬Ď└,đ█┴└╦╩└,ĎËđ╚ă╠ ¤┼đ╠▄

Open group