Rezida Mukhamidchanova

Nizhnevartovsk, 119 years old