┼˝˛Ř┴Ë: ý ˝ţ´ň­ň­ÓßÓ˛űÔÓ■¨ňň ţßţ­ˇńţÔÓÝŔň

Open group