Î└đ─Ă┴Ţ╩ ╦┼├┼═─└ - ┬╬ă┬đ└Ď ─┼═┼├ ╬Ď ┴đ╬╩┼đ╬┬

Open group